Book Reviews / Articles

Race, Decolonization and Global Citizenship in South Africa | A Review by Elke Seghers

Race, Decolonization, and Global Citizenship in South Africa (2018) by Chielozona Eze takes Nelson Mandela’s vision of global citizenship in the decolonized South Africa as a starting point to examine a range of texts imagining post-apartheid South Africa. This idealistic project is “designed to provide a cohesive argument for an inclusive humanity rooted in empathy” […]

Writing Spatiality in West Africa: Colonial Legacies in the Anglophone/Francophone Novel | A Review by John Masterson

2018 was a productive year for Madhu Krishnan. It saw the publication of Contingent Canons: African Literature and the Politics of Location, as well as Writing Spatiality in West Africa: Colonial Legacies in the Anglophone/Francophone novel. As Krishnan maintains with clarity and conviction in the latter stages of this timely intervention, her scholarship is written […]

A Review of Trifonia Melibea Obono’s La Bastarda | James J. Davis

I was interested in reviewing La Bastarda primarily because it was written by a writer, Trifonia Melibea Obono, from Equatorial Guinea with whom I was not familiar. Equatorial Guinea is often referred to as the only Sub-Saharan African country with Spanish as its official language. I assumed that the text was in Spanish and that […]

Oor Jolyn Phillips se bundel radbraak (2017) | Louise Viljoen

Een van die boeiendste debute van die afgelope tyd in die Afrikaans poësie was dié van Jolyn Phillips wat in 2017 die bundel radbraak gepubliseer het. ’n Mens kan ’n verskeidenheid temas en preokkupasies in hierdie bundel identifiseer: die skildering van ’n bepaalde fisiese landskap en sosio-ekonomiese ruimte waarbinne die spreker in die bundel se […]

The World behind the Looking Glass. De representatie van het subject, ‘the other’ en de time/space-verhoudingen in Zuid-Afrikaanse speculative fiction | Laura Engels

It’s fascinating how, as a species and as a culture, we are brilliant at imagining our own extinction and our own demise. You know, we make films about whether we are all wiped out by zombies, or nuclear bombs, or diseases, or robots, or aliens, or little funny Gremlins, all sorts of things. We are […]

Voelers van die kakkerlak: Jeroen Bosch in Suid-Afrika | Daniel Hugo

Die vondste wat ek van tyd tot tyd in tweehandseboekwinkels maak, het my al groot vreugde verskaf. Maar soms ontdek ek iets op my eie boekrak wat my literêre voelers in vervoering bring. Wat is ’n bibliofiel dan anders as ’n snuffelende kakkerlak wat deur die bindgom van boeke aangelok word? Op soek na ’n […]

‘Styg maar op en bespied die wydtes: jy sal geen vaderland vind nie’. Die rol van ‘grond’ in Suid-Afrikaanse historiese fiksie oor die 18de en 19de eeu | Dora Scott

Die huidige debat in Suid-Afrika wat handel oor politieke ‘grondhervorming’, simboliseer ’n oomblik van krisis binne die Suid-Afrikaanse nasionale identiteit (en sy verskillende gestaltes). As ’n duidelike merker van ras en klas is die besit van grond (of gebrek daaraan) ’n geweldige belangrike simbool in die Afrikaanse, maar ook Suid-Afrikaanse historiese narratief (Duncan, 2006). Die […]

Antjie Krog en Herman de Coninck. ‘Brief uit Kaapstad’ en Nieuw Wereldtijdschrift | Yves T’Sjoen

Schrijvers circuleren en functioneren niet uitsluitend in het taalgebied waar oorspronkelijk de productie, promotie, distributie en receptie van het literaire werk plaatsvindt. Ze overschrijden in vele gevallen de grenzen van het eigen taalgebied of van het nationale circuit en het cultuurgebied waartoe de literatuurproductie oorspronkelijk wordt gerekend. Cultuurtransmissie geschiedt door middel van vertalingen, optredens op […]

Griet skryf ‘n sprokie – Eendag was daar ’n sosiaal kritiese en hermafrodiete heks | Lieselot Tuytens

Griet skryf ’n sprokie is in een notendop het verhaal van een schrijfster met een identiteitscrisis. Die innerlijke worsteling wordt veroorzaakt door een stukgelopen huwelijk, en een lange reeks vruchteloze zwangerschappen, die de protagonist Griet Swart tot een zelfmoordpoging drijven. Haar suïcide, geïnspireerd op de CO-vergiftiging door de oven van de Amerikaanse dichteres Sylvia Plath, […]

“…the future literary direction is…about the receded as it is about what is at hand”: A Review of The Gods Who Send Us Gifts: An Anthology of African Short Stories | by Nancy Henaku

Last year (2017) was the fifty-fifth anniversary of the historic African Writers Conference held in June, 1962 at Makerere University in Kampala, Uganda. The conference which, as Obiajunwa Wali (1963: 14) rightly suggests “was faced with the fundamental question of defining African literature”, brought together many of the writers who will go on to influence […]